sobota 4. července 2015

Vláček provezl Chodečáky


Výlet vláčkem horem dolem Kokořínskem vyšel na letní, ba přímo tropický den. Přesto se Chodečáci na jízdu vydali těšíce se na stín a vánek kokořínských hájů a borů.
Všichni si užívali výhledů, vzpomínek na dávná léta, kdy mnohá místa vypadala jinak, jiná se zase vůbec nezměnila. Životní tempo se najednou zpomalilo a byl čas vidět své okolí tak trochu v jiném světle, byl čas na vnímání a rozjímání. Projíždělo se zvolna horem dolem, vesničkami s roubenými chalupami, pohádkovými lesními úvozy mezi skálami, mezi loukami a poli, ve vzduchu voněly lesní jahody, borůvky a dozrávající třešně.
Přišel čas i na občerstvení na Kokoříně a na Štampachu, kde po nás zůstali jen prázdné zmrzlinovače a sudy a rybáři mohli začít udit nové ryby.