O sdruženíObčané a přátelé malé vísky Chodče na Kokořínsku chtějí dát o sobě vědět světu, a proto založili občanské sdružení Aktivní Chodeč. Vznik sdružení se datuje přesně k 30. březnu Léta Páně 2012, kdy dostalo povolení k existenci od Ministerstva vnitra.

Cílem sdružení je obnovování, udržování a prohlubování místních tradic, zvyšování zájmu o veřejné dění a společná péče o místo, kde žijeme a kde mají mnozí z nás hluboko zapuštěny své rodinné kořeny a duši.

Vzniku sdružení předcházelo několik společných vesnických akcí v průběhu roku 2011 a 2012. V září jsme se sešli v ovocném sadu na zahradní slavnosti při zahájení prvního ročníku výstavy vyšívaných kuchařek, v prosinci jsme uspořádali setkání u vánočního stromu a vyvrcholením našich aktivit byl nesporně únorový masupustní průvod včetně masopustní veselice.

Věříme,že na nás na cestě při plnění našich cílů čekají setkání s mnoha milými a moudrými lidmi a že budeme naší činností udržovat lidem úsměv na tváři a naplňovat nás všechny nezapomenutelnými zážitky.