čtvrtek 31. prosince 2015

ŽIVÝ BETLÉMHistoricky 1. živý betlém v Chodči jste měli možnost shlédnout dne 19. prosince 2015 v rámci vesnického vánočního setkání.
Zářivá kometa spolu se zástupem andělů zvěstovala příchod Ježíška. Svatou rodinu v chlévě zahříval jak se patří osel, býček, ovce, beran, koza a drůbež.  Z dalekých zemí přispěchali králové a z okolních vesnic přišli další  darovníci. Vesnicí se nesl zvuk varhan, houslí a zpěv koled.

Dej Bůh  štěstí té vesnici!

Za skvělou organizaci a zapůjčení veškerého zvířectva patří velké díky Hokešům, dále Kociánům jako svaté rodině, rodině Zacharových a Javorčákových.

 

úterý 15. prosince 2015

Návštěva Barborek - obnovení tradice


 
V podvečer 3. prosince navštívily chodečské děti dvě Barborky. Dle tradice přišly bíle oděné s pomoučněnou tváří, svící  a   metličkou ťukaly na okna dětí. Tam, kde měly děti pověšenou punčochu, naplnily ji ovocnými dobrotami.
 
Dle legendy měla sv. Barbora moc uchránit lidi od náhlé smrti (např. úder bleskem). Vypráví  se, že Barbora se  dala tajně pokřtít navzdory nelibosti svého otce, který nesnášel křesťany. Ten ji dal zavřít do  věže, z níž se ji podařilo utéci. Byla však prozrazena a byla soudci odsouzena k smrti.  Popravu provedl vlastnoručně její otec.  Cestou na popravu prý utrhla větvičku, která  uprostřed zimy rozkvetla.  
Sv. Barbora je patronkou horníků, dělostřelců, hasičů,hutníků, tesařů, stavebních dělníků  a pokrývačů.
 (zdroj Lidové tradice- Jarmila Šottnerová)
 
 
 
 

středa 30. září 2015

Úspěch prodeje na bazárku zaručen


 
Chodečský bazárek se ujal a letošní ročník bylo opět příjemné sousedské setkání.  Největší úspěch měl beze sporu havran Chodůš, který prodával Chodečské štěstí, a tak jsou nyní nejen Chodečáci o něco šťastnější.                                                         

sobota 4. července 2015

Vláček provezl Chodečáky


Výlet vláčkem horem dolem Kokořínskem vyšel na letní, ba přímo tropický den. Přesto se Chodečáci na jízdu vydali těšíce se na stín a vánek kokořínských hájů a borů.
Všichni si užívali výhledů, vzpomínek na dávná léta, kdy mnohá místa vypadala jinak, jiná se zase vůbec nezměnila. Životní tempo se najednou zpomalilo a byl čas vidět své okolí tak trochu v jiném světle, byl čas na vnímání a rozjímání. Projíždělo se zvolna horem dolem, vesničkami s roubenými chalupami, pohádkovými lesními úvozy mezi skálami, mezi loukami a poli, ve vzduchu voněly lesní jahody, borůvky a dozrávající třešně.
Přišel čas i na občerstvení na Kokoříně a na Štampachu, kde po nás zůstali jen prázdné zmrzlinovače a sudy a rybáři mohli začít udit nové ryby.

pondělí 1. června 2015

Májová slavnost

Letos byla májka  uchráněna před nenechavci, a tak jsme se u ní mohli na konci května sejít a slavnostně ji pokácet. K tradicím folklórním patří i tradiční nástroje , a tak  byla májka po májové básni Ládi Hokeše a vtipné "pytlácké scénce" rodiny Hokešů pokácena pilou zubatkou.
Následně se průvod v čele s naším věrným hudebníkem panem Zacharem a  pány nesoucími věnec z májky odebral na dvůr k Čížkům, kde se konala řádná tancovačka, dětské hry, pilo se dobré víno, pivo, stoly se opět prohýbaly pod dobrotami hospodyněk a hlahol zde ustal až těsně před půlnocí navzdory chladnému počasí.

čtvrtek 21. května 2015

JARNÍ VESELENÍ
KÁCENÍ MÁJKY V CHODČI
SOBOTA 30. KVĚTNA 2015 OD 18:00

NÁSLEDUJE
MÁJOVÁ TANCOVAČKA
NA STATKU U ČÍŽKŮ Č.P. 21

JARNÍ VESELENÍ
PROGRAM PRO DĚTI
OBČERSTVENÍ VEMTE S SEBOU
SUD PIVA ZAJIŠTĚN


TĚŠÍ SE
SPOLEK AKTIVNÍ CHODEČ


pondělí 16. února 2015

Masopust 2015

A masopust je za námi. Propečené selátko do poslední kostičky snědené, sud piva vypitý, stan uklizený, ale v srdci je nám stále do skoku...
U stanu se sešlo více než 50 propracovaných masek a to je velký úspěch! Letos jsme začali obchůzkou na druhém konci vesnice. Jitka alias cikánka zahájila obchůzku u nich na dvoře krátkým divadelním představením,  které by si vyžadovalo zvláštní masopustní odměnu!
Rozradostněný průvod v čele s medvědem a laufrem byl nenasytný a spokojeným hospodyňkám zbývaly jen prázdné talíře. Hrnce plné smažených řízečků byly obzvláště rychle vymetené. Medvěd tancoval s každou hospodyňkou a do nového roku jim tak  přidal mnoho síly. Hudba hrála do skoku bez přestávky až do úplného vyčerpání.
Na konci průvodu se konala volba masek. Mezi dospělými jako vítězka vzešla černoška, na dalších místech pak byla Marfuška a čarodějnice. Černoška si domů odnesla živé bílé selátko. Dětské masky byly obzvláště propracované a zvítězila slepička, v závěsu ji byli Srdíčko a Mickey Mouse. Slepička odjela na   živém selátku vietnamském. Toto bude v Chodči chrochtat!
Zatímco se jedni pánové věnovali grilování u stanu,  děti hrály s Jitkou týmové hry, dospělí si povídali ve stanu, popíjeli pivko, hudba hrála a  postupně se lidé vytráceli zpátky  krouživými kroky do svých hospodářství.
Masopust na sv. Valentýna se vydařil!
 

pondělí 5. ledna 2015

Tři králové 2015

 
 
I letos přišli tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar ( Láďa a Vojtík Hokešovi a Venda Pešan) s hudebním doprovodem - Alenkou Hokešovou hrající na housličky. Obešli všechna stavení, kde zazpívali a požehnali stavením nápisem K M B.
Letošní tříkrálová sbírka byla určena pro Spolek Aktivní Chodeč a větší část bude předána Domově důchodců v Horní Vidimi.
Děkujeme dětem za udržení tradice a Vám všem, kteří jste přispěli na sbírku.