pondělí 5. ledna 2015

Tři králové 2015

 
 
I letos přišli tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar ( Láďa a Vojtík Hokešovi a Venda Pešan) s hudebním doprovodem - Alenkou Hokešovou hrající na housličky. Obešli všechna stavení, kde zazpívali a požehnali stavením nápisem K M B.
Letošní tříkrálová sbírka byla určena pro Spolek Aktivní Chodeč a větší část bude předána Domově důchodců v Horní Vidimi.
Děkujeme dětem za udržení tradice a Vám všem, kteří jste přispěli na sbírku.